קופת הפנסיה לעובדי הדסה

אודות קופת הפנסיה לעובדי הדסה

קופת הפנסיה לעובדי הדסה, הינה קופה לתשלומי פנסיה המיועדת לעובדי מוסדות הדסה (הסתדרות מדיצינית הדסה, מכללת הדסה ומכון הדסה). מספר המבוטחים הפעילים בקרן הוא כ- 2,741 ומספר מקבלי הקצבאות בקרן הוא כ- 1,764. תוכנית הפנסיה הינה מסוג פנסיה "מקיפה" לכלל עמיתי הקופה, שהחלו את עבודתם בהדסה לפני הראשון בינואר 1995.
ביום 29.05.2003, אישרה כנסת ישראל את הסדר קרנות הפנסיה הותיקות (במסגרת תיקון לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א - 1981), ובו אושרו הצעדים על-פיהם קרנות הפנסיה הותיקות, שצברו גירעונות אקטואריים (לרבות קרן הפנסיה של עובדי הדסה), נדרשות לפעול לצורך איזונן האקטוארי ואיתנותן הפיננסית.  

בית הדפוס 20 ירושלים

ביקורות על קופת הפנסיה לעובדי הדסה

עדיין לא התקבלו ביקורות על קופת הפנסיה לעובדי הדסה כתוב אתה את הביקורת הראשונה!

בתי עסק נוספים בתחום