הראל ביטוח ופיננסים

אודות הראל ביטוח ופיננסים

הראל קרנות פנסיה מרכזת את פעילות הפנסיה של קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, באמצעות חברות המנהלות את קרנות הפנסיה של הקבוצה. לקבוצה קרנות פנסיה מקיפות חדשות, קרן פנסיה כללית וקרן פנסיה ותיקה מאוזנת אקטוארית:
ביום 28/3/2010 מוזגו קרנות הפנסיה "הראל גילעד" ו"גילעד משלימה" לתוך "הראל פנסיה" ו"הראל פנסיה כללית" בהתאמה. הקרן המקיפה הממוזגת שינתה את שמה ל"הראל גילעד פנסיה" המיזוג נכנס לתוקף מיום 1/1/2010. נכון למועד זה מנהלת הקרן המקיפה הממוזגת נכסים בשווי של כ- 8.5 מיליארד ₪ ומהווה כ- 12% משוק קרנות הפנסיה בישראל. 

אבא הלל 3 רמת גן

עדיין לא התקבלו ביקורות על הראל ביטוח ופיננסים כתוב אתה את הביקורת הראשונה!

בתי עסק נוספים בתחום